V-kroužky se používají jako hřídelová a ložisková těsnění např. proti špíně, prachu, rozprášené vodní emulzi apod.

V-kroužek je obvykle přímo navlečen na hřídel, kde drží vlastní přilnavostí. Otáčí se spolu s hřídelí a axiálně těsní vůči statickému povrchu, kolmému k hřídeli. Těsnicí břit V-kroužku je flexibilní a vytváří vůči statické ploše tlak relativně malý, avšak dostačující k utěsnění. Takovýto nízký tlak umožňuje v mnoha aplikacích dokonce i provoz „na sucho“. Vlivem odstředivé síly se se vzrůstající rychlostí stykový tlak snižuje, až kolem rychlosti 15 – 20 m/s se tření sníží na nulu.

Typy V-kroužků:

Nejčastější materiály V-kroužků:

  • NBR – nitril butadienový kaučuk – pro běžné použití
  • FPM  (někdy označován jako FKM) – fluorkaučuk, nejčastější obchodní název je Viton – odolný proti vyšším teplotám a chemikáliím

Požadavky na drsnost povrchu a tolerance průměru hřídele jsou poměrně mírné. Je třeba mít na paměti to, že čím více bude nutné V-kroužek na hřídel napnout, tím větší bude díky jeho deformaci styčný tlak břitu V-kroužku. Stav těsnicí plochy má veliký vliv na funkci těsnění. Těsněné médium a rychlost otáček určují, jaká má být drsnost těsněné plochy. Je důležité, aby byla rovná, hladká bez ostrých hran. K dosáhnutí plného efektu odstřikování média od kroužku by zástavbový prostor měl být relativně volný. Stejně důležité je také dosáhnout co nejmenší mezery mezi hřídelí a statickým protikusem, aby se břit V-kroužku nedostal při instalaci mimo těsnicí plochu.