O-kroužky jsou tvářené kruhové těsnící prvky s vysokou přesností. Nejvhodnější aplikace O-kroužku je statická. Pro dynamické aplikace platí určitá omezení, která musí být dodržena. Z důvodu vysokého otěru je třeba dodržet mezní hodnoty tlaku, teploty, druhu, média, drsnosti ploch, velikosti těsněné štěrbiny atd. Velikosti, materiál, tvrdosti O-kroužků a rozměry zástavbových prostorů jsou dány různými národními i mezinárodními normami, mezi nimiž existuje mnoho různých nestandartních velikostí.

Velikost O-kroužku je dána jeho vnitřním průměrem a průměrem průřezu.

O-kroužek - skica

Nejčastější materiály O-kroužků:

  • NBR – nitril butadienový kaučuk
  • EPDM – etylen propylenový kaučuk
  • FPM  (někdy označován jako FKM) – fluorkaučuk, nejčastější obchodní název je Viton
  • MVQ (někdy také VMQ) – silikonový kaučuk, často zjednodušeně označován obchodním názvem Silikon

Každý z materiálů může být v různých provedeních tvrdosti. Nejčastější tvrdosti jsou 60, 70, 80 a 90 dle stupnice Shore A.

Velikost drážky a tudíž i těsnícího tlaku závisí na použití pro hydrauliku nebo pro pneumatické prvky. Při výběru šířky drážky je nutné dbát na to, aby byla širší, než deformovaný O-kroužek. Přesné rozměry drážek většinou výrobci uvádějí v závislosti na velikosti O-kroužku.