X-kroužky jsou kruhové čtyřbřité těsnicí prvky. Používají se v široké řadě různých aplikací, nejvíce však jako pohybové těsnění, např. těsnění pístních tyčí, válců, apod. Jejich použití je omezeno především tlakem a rychlostí pohybu. Díky jejich tvaru mohou být používány v drážkách se čtvercovým průřezem.

Oproti O-kroužkům mají X-kroužky následující výhody:

  • díky zvláštnímu profilu nemají sklon se při posuvném pohybu překroutit v drážce
  • nízké tření díky nižším požadavkům na stlačení
  • velmi dobrou těsnicí účinnost
  • zásoba maziva, která se vytváří mezi těsnicími břity, usnadňuje první pohyby při startu
  • na rozdíl od O-kroužků, dělicí rovina je umístěna mezi těsnicími břity

Velikost X-kroužku je dána jeho vnitřním průměrem a tloušťkou.

X-kroužek - skica

Nejčastější materiály X-kroužků:

  • NBR – nitril butadienový kaučuk – pro běžné použití
  • FPM  (někdy označován jako FKM) – fluorkaučuk, nejčastější obchodní název je Viton – odolný proti vyšším teplotám a chemikáliím

Způsob montáže X-kroužků by měl být brán v potaz již při návrhu zařízení. Aby nedošlo k poškození X-kroužku, nedoporučuje se ho montovat přes hrany nebo zápichy. Tam, kde se předpokládá dlouhý posuvný pohyb, by těsnicí místo mělo být pokud možno zapuštěné, nebo by zástavbový prostor měl být navržen tak, aby se X-kroužek při montáži musel posunout přes co nejkratší vzdálenost.

Elastomery, ze kterých se X-kroužky vyrábí, se pod tlakem dokáží přizpůsobit nepravidelným povrchům, avšak i tak jsou nepřípustné povrchové vady jako škrábance, důlky, spirálové drážky apod. Obecně platí, že čím větší požadavek na těsnost (např. při utěsnění plynů), tím větší nárok na kvalitu těsnicího povrchu. Kvalita povrchu musí být také vyšší u dynamických aplikací, než u aplikací statických.